Grunnregler


1)  Pliktig frammøte til undervisning og felles tilstellinger (Compulsory attendance to all teaching and joint events)

2)  Totalforbud mot å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område og å komme beruset tilbake til skolen. Nulltoleranse i bruk av alkohol gjelder også for linjeturer og andre undervisningsarenaer utenfor skolen
(Absolute prohibition to keep or use alcohol at the school's area and to return drunk back to school. This rule not only aplies at school but also at trips and other schoolarrangements)

3) 
Skolen krever at du ikke bruker noen form for narkotiske stoffer fra skolen starter til skoleåret er avsluttet. Dette gjelder også på hjemreiser og i ferier. (The school requires that you do not use any form of narcotics throughout the school year. This also applies to visit home and during holidays).

Elevene må i begynnelsen av skoleåret skrive under på at de forplikter seg å følge skolens grunnregler.


Seljord Folkehøgskule - en rusfri sone
(Seljord Folkehøgskule – an Alcohol and Drug Free Zone)

Seljord Folkehøgskule arbeider for å skape et rusfritt miljø. Det har svært mye å si for skolemiljøet at det er rusfritt. Rus er helt uforenlig med den åpenhet og tillitt som trengs for å skape et trygt og aktivt miljø som vektlegger personlig utvikling, ansvar for hverandre og solidaritet. Et år på Seljord Folkehøgskule betyr å si ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli, noe vi i fellesskap skal satse på vil erstatte behovet for kjemisk rus.

(It is an objective for Seljord Folkehøgskule to create an alcohol- and drug free environment which is considered to be of great value to both yourself and the entire school. Intoxication is inconsistent with the openness and confidence needed to create a safe and active environment that emphasizes personal development, responsibility for each other and solidarity. A year at Seljord Folkehøgskule means to say yes to natural experiences/adventures, which should replace the need for chemical intoxication.)

 

Kom i kontakt med oss

Vi er glade og sosiale mennesker, ta gjerne kontakt. Følg oss i ulike kanaler, og få oppdateringer på siste nytt fra skolen. 

 

Seljord Folkehøgskule
Jakob Naadlandsveg 33, 3840 Seljord
Tlf: +47 35 05 80 40 / Fax: +47 35 05 80 41
E-post: kontor@seljord.fhs.no

Nettside levert av ArkitektumWeb