Priser

Priser for skoleåret 2017-2018 (School fee for 2016-2017)  

Alle elevene er med på fellesturen til Nepal. I tillegg har alle linjene en utenlandstur spesielt tilpasset linjefaget. Ekspedisjonslinjen har hele to linjeturer i tillegg.

Enerom er inkludert i prisen for kost og losji.

Two international school trips are included in the package. For the three outdoor classes there is an extended trip to Nepal including the class-trips. The Expedition class is also travelling to Kilimanjaro. 

Singleroom is included in the price for food and accomodation

 

Kostnader (Prices)

 

Kost og losji  (Food and accomodation)

68000,-

Felleskostnader (inkl. tur til Nepal) (Common costs including Nepal-trip)

26000,-

   

Linjekostnader

 

Viking, inkl. linjetur til Danmark (Trip to Denmark included)

18000,-

Musikkreisen - Europe and Nepal, inkl, linjetur til USA og Europa (Trips to USA and Europe included)

30000,-

Paragliding - Karibien, inkl. linjetur til Den Dominikanske rebublikk i Karibien. (Caribbean trip included)

38000,-

Singer/Songwriter - Nashville, inkl. linjetur til Nashville. (Nashville trip included)

20000,-

Musikk/Band - Nashville, inkl. linjetur til Nashville. (Nashville  trip included)

20000,-

Musikal Broadway, inkl. linjetur til New York. (New York trip included)

22000,-

Ekspedisjon - Everest BC/Kilimanjaro, inkl. linjeturer i Himalaya og Kilimanjaro. (including trips to Himalaya and Klimanjaro)

45000,-

-

   

 

Ved alle folkehøgskolene er det et innmeldingsgebyr som skal betales når du takker ja til plassen ved skolen. Ved Seljord Folkehøgskule er dette gebyret kr 2.000.

For all Folk High Schools in Norway there is a registration fee which has to be payd when you are accepting to be a student at our school - NOK 2.000.

Stipend og lån (Scholarship and loan - Only applicable for Norwegian citizen)

Du kan få kr 104 000 i støtte fra Lånekassen. Av dette blir kr. 41600 omgjort til stipend. (Dette er satster for 2016-2017.)

Pengene som i første omgang er et lån, vil bli utbetalt månedlig i begynnelsen av hvert semester. Når skoleåret er fullført, vil 40% av lånet bli omgjort til stipend. Som elev på Folkehøgskule har du rett til stipend og lån fra Lånekassen. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. 

Vi anbefaler deg å gå inn på lånekassens nettsider for oppdaterte tall. Satstene 2017-2018 blir klare i mars. 

Undersøk også om det finnes stipend eller legatmidler på hjemstedet ditt.

 

Kom i kontakt med oss

Vi er glade og sosiale mennesker, ta gjerne kontakt. Følg oss i ulike kanaler, og få oppdateringer på siste nytt fra skolen. 

 

Seljord Folkehøgskule
Jakob Naadlandsveg 33, 3840 Seljord
Tlf: +47 35 05 80 40 / Fax: +47 35 05 80 41
E-post: kontor@seljord.fhs.no

Nettside levert av ArkitektumWeb