Solidaritetsprosjekt

Hovedmålet for våre solidaritetsprosjekter er å hjelpe vanskeligstilte barn i Nepal og fattige stammefolk i India til å få en bedre hverdag. I tillegg skal prosjektene være med på å knytte kontakter over landegrenser, for å øke forståelsen for hverandres kulturer og levemåter.

Seljord Folkehøgskule samarbeider med den anerkjente barnerettighetsorganisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal Concerned Center) i Nepal. Vi støtter CWIN og organisasjonens barnehjem for foreldreløse barn i Pasthali, som ligger en time utenfor hovedstaden Katmandu og som vi skal besøke. Er du med i skolens solidaritetsgruppen, så får du en unik mulighet til å være på barnehjemmet i flere dager og gjennomføre et prosjekt med barna som inneholder musikk, friluftsliv og dans.

CWIN’s målsetting er å skape et samfunn hvor barn ikke blir utnyttet til barnearbeid, eller blir ofre for seksuelle overgrep eller prostitusjon. Gjennom CWIN får gatebarn, barnearbeidere og seksuelt misbrukte barn mulighet til å ta utdanning slik at de kan klare seg selv og skaffe seg en jobb de kan leve av. I tillegg jobber CWIN med politisk påvirkning overfor myndighetene. Senteret er svært aktivt med informasjons­kampanjer om barns- og kvinners rettigheter i Nepal. 

Klikk her for å lese hva tidligere elev Guro Holte har skrevet om turen til Nepal.

I India støtter vi Jagriti Vihara, en indisk stiftelse som er bygd opp etter mønster fra norsk folkehøgskole og driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Mye er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for. 

Klikk her for å lese hva tidligere elev Guro Vike har skrevet om turen til India

I løpet av skoleåret vil vi jobbe med Nepal og India som fellesprosjekter på tvers av linjefag og gjennomføre ulike solidaritetsaksjoner for å skaffe midler til CWIN og Jagriti Vihara.

Les mer om CWIN på www.cwin.org.np og om Jagriti Vihara på www.jvv.no.

 

Kom i kontakt med oss

Vi er glade og sosiale mennesker, ta gjerne kontakt. Følg oss i ulike kanaler, og få oppdateringer på siste nytt fra skolen. 

 

Seljord Folkehøgskule
Jakob Naadlandsveg 33, 3840 Seljord
Tlf: +47 35 05 80 40 / Fax: +47 35 05 80 41
E-post: kontor@seljord.fhs.no

Nettside levert av ArkitektumWeb