top of page
Elever og Internatliv (3).jpg

VALGFAG

VALGFAG

Vi tilbyr mange forskjellige valgfag, alt fra utendørs aktiviteter, idrettsfag, håndverksfag, sceniske fag, musiske fag, tenkefag, og andre fag ut ifra deres ønsker og hva de ansatte kan tilby deg av spennende utfordringer.

Det kan variere litt fra år til år hvilke fag vi tilbyr, alt ut ifra ønsker og muligheter. Så har du gode ideer til et valgfag, ta med ideen din til skolen så ser vi om vi kan få det til!

Dette er noen av fagene vi tilbyr i år:

Praktisk informasjon om valgfagene

  • Du velger fritt uavhengig av linja du går på.

  • Endelig meny for valgfag presenteres første uka.

  • Alle elever skal velge minimum 4 valgfag per semester.

  • Etter jul velger du nye valgfag. 

  • Valgfagene ligger ofte samlet to dager i uka.

  • Valgfagene våre byttes ofte ut og vil til enhver tid speile hvilke lærere vi har i staben.

  • Vær obs på at noen valgfag medfører ekstra kostnader. 

bottom of page