top of page
IMG_2673-scaled.jpeg

MÅL OG VERDIER

Verdigrunnlag og målsetning

Seljord Folkehøgskule er en frilynt og allmenndannende skole med basis i norsk folkehøgskoletradisjon. Nicolai F. S. Grundtvig sine tanker om folkehøgskole og folkelig opplysing var utgangspunktet for at Viggo Ullmann starta opp Telemark Folkehøgskule i 1880, og som senere er blitt til Seljord Folkehøgskule (fra 1971). Tankene og verdiene fra den gang er fremdeles kjernen i dagens folkehøgskole. Som frilynt folkehøgskule vektlegger vi folkelig opplysing og fri meningsbryting uavhengig av religiøse og politiske syn. Internatlivet og ansvar for fellesskapet inngår som en viktig og integrert del av det å være elev på Seljord Folkehøgskule.

Skolen skal legge til rette for at hver elev kan orientere seg i samtida si, og tilegne seg kunnskap, ferdigheter, innsikt og holdninger for å kunne gjøre egne valg og delta aktivt i samfunnslivet.

Undervisinga skal være prega av et pedagogisk og metodisk mangfold, fri for pensum og eksamen. Folkehøgskolen er et samtalebasert skoleslag. Grunnsteinen i pedagogikken skal være den erfaringsbaserte frie samtalen med aktiv deltakelse. Målet er dypere innsikt og forståelse.

Om skolen

VISJON

Etter et år på Seljord Folkehøgskule skal eleven ha utvikla seg både personlig og faglig, og blitt mer oppmerksom og reflektert på verden utenfor seg selv. Eleven skal få tro på seg selv, se egne evner og muligheter, og ha tro på framtiden.

SLAGORD / MOTTO

Vårt hovedslagord er: Seljord Folkehøgskule – så mange muligheter!

toppbilderFORSIDA2-kopi.jpg
galleri_skolen-11-1024x683-1.jpg
Matsal.jpg
Musikal_v17_show_Magnus_147-1800x1200-1.jpg
seljord logo_hvit_transparent.png
bottom of page