top of page
_edited.jpg

LEDERLINJA

En god skole og et godt læringsmiljø krever godt lederskap. På Lederlinja vil andreårselever få utvikle seg som ledere i trygge rammer og med god oppfølging. Elevene, som her blir kalt stipendiater, skal utfordres med konkrete, praktiske oppgaver i skolemiljøet, men også med refleksjon og mer teoretisk tilnærming sammen med skolen sine ledere og andre fagfolk. Det er et mål at stipendiaten skal få utfordringer som utvikler stipendiaten både faglig og personlig.

IMG_3433_edited.jpg
IMG_0506_Original_edited.jpg
IMG-3711.JPG
Musikk (23).jpg
IMG-3126_edited_edited.jpg

Om linja

Elevene på Lederlinja har konkrete arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp til linja de hører til. Miljøarbeid og hjelp/støtte til enkeltelever vil være viktige oppgaver, men også rollen som miljøarbeider i det helhetlige skolemiljøet er viktig. Noen ganger er det enkeltelever som trenger ekstra oppfølging, og det er også noe stipendiatene kan bidra med.

Stipendiatene har også en viktig rolle når det gjelder SoMe. De er også medansvarlig sammen med huslærer på internatene.

Læringsmål

  • Utvikle seg faglig

  • Teambuilding og gruppedynamikk

  • Bli trygge på seg selv

  • Lederoppgaver og individuelle utfordringer

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsøkter

  •  Være igangsettere og pådrivere i skolemiljøet

  • Ta ansvar og bli gitt tillit

  • Grensesetting og konflikthåndtering

Det er som oftest elever som har gått på Seljord Folkehøgskule som søker på lederlinja, men vi har også gode erfaringer med å ha stipendiater som har vært elev på andre folkehøgskoler.

Det er ikke et krav om å være tidligere folkehøgskoleelev for å søke på Lederlinja. Personlige egenskaper og interesse for skoleslaget teller mest.

 

Å være stipendiat og elev på Lederlinja koster ingenting. Man bor på skolen og har gratis kost og losji, men må regne med å  betale en egenandel på turer en velger å være med på. Stipendiater kan på vanlig måte søke Lånekassen om lån/stipend.

Om linja
IMG_0466_Original_edited.jpg
IMG-3154_edited.jpg
IMG_3735_edited.jpg
IMG-2418_edited.png
Skolen (21).jpg
bottom of page