top of page
Skolen (21).jpg

GRUNNREGLER

For at alle skal ha det bra på Seljord Folkehøgskule må vi ha noen rammer og regler å forholde oss til. Som elev skal du for eksempel vise respekt og omtanke for dei andre på skulen, andre sine eiendeler og for skulen sitt nærmiljø. Det har veldig mye å si for skulemiljøet at det er rusfritt. Rus går ikke overens med åpenhet og tillit som skolen er avhengig av for å skape et godt miljø som ivaretar skolen sine kjerneverdier om likestilling, frihet, engasjement og tryghet. Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner, god orden og et godt sosialt miljø. Dette skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

Om skolen

Følgende grunnregler for Seljord Folkehøgskole sine elever gjelder ved alle aktiviteter i skolen sin regi, og under alle turer i inn- og utland:

 

1. Som elev plikter du å møte til og aktivt delta i undervisning og arrangement i skolen sin regi.

 

2. Vi har et mål om å være en rusfri skole. Det er forbudt å bruke eller oppbevare alkohol (gjelder også tomgods) på skolen sitt område. Dette gjelde også under arrangement, reiser og aktiviteter i skolens regi.

Elever som har brukt alkohol utenfor skolen sin område kan returnere til skolen under forutsetning om at vedkommende umiddelbart gå rett på eget rom, og ikke forstyrrer andre på noen som helst måte. Angående den enkelte sine drikkevaner utenfor skolens områder, skal det skje på en slik måte at normer for god og omsynsfull adferd følges.

 

Alkohol som blir kjøpt i anledning utenlandsturer e.l. skal oppbevares av rektor frem til eleven returnerer hjem i anledning skoleferier.

 

3. Skolen har nulltoleranse for narkotiske stoffer. All bruk / omsetting / oppbevaring kan bevirke tap av skoleplass. Dette gjelder også utenfor skolen sine områder, i skolen sine ferier og i fritiden.

 

4. Seljord Folkehøgskole skal ha et inkluderende miljø. Rasistiske holdninger, diskriminering, mobbing og graverende adferd som trakassering eller truende oppførsel aksepteres ikke.

 


Brudd på reglene skal behandles i disiplinærrådet og kan medføre advarsel, bortvisning fra skolen for en periode eller tap av skoleplass.

 

Elevene må i starten av skoleåret skrive under på at de forstår og tar ansvar for å følge skolen sine regler.

toppbilderFORSIDA2-kopi.jpg
galleri_skolen-11-1024x683-1.jpg
Matsal.jpg
Musikal_v17_show_Magnus_147-1800x1200-1.jpg
seljord logo_hvit_transparent.png
bottom of page